Feltételek - Szülni jó! Dr. Dékány Ágnes szülész-nőgyógyász lapja

Általános Részvételi Feltételek

Szülni jó program
1. A szülni jó program kismamák támogatására született meg, felkészítve őket egy olyan szülésre és gyermek nevelésre, ami maradandó pozitív élmény. Ennek céljából ingyenes, vagy fizetős szolgáltatásként online elérhető cikkeket, emailben küldött cikk sorozatokat és egész napos vagy rövidebb személyes jelenlétű és online tanfolyamokat hirdet és forgalmaz.
2. A szerződés létrejötte
2.1.  A szulnijo.hu oldalon igénybe vehető online szolgáltatásokat és a személyes tanfolyamokat Dékány Dániel egyéni vállalkozó szervezi (továbbiakban szervező). Az ügyfelek a részvételi szerződést a www.szulnijo.hu (és aliaszai pl szulnijo.hu) weblapon online regisztráció útján elektronikusan köti meg Dékány Dániellel. Az online regisztráció során az ügyfelek elfogadják és magukra nézve kötelezonek ismerik el a jelen Általános Részvételi Feltételeket, a személyes adataik kezeléséhez is hozzájárulást adnak az itt rögzített feltételek szerint, valamint tudomásul veszik, hogy személyes adataikat Dékány Dániel és egyéb a jelen dokumentumban felsorolt partnerei a megjelölt jogalapon kezelik.
2.2.  A szervező jogosult a részvételi szerződés megkötését elutasítani, amennyiben az ügyfél
a) A regisztrációt nem aszerzőfő fél végezte
b) A kötelezően elfogadandó feltételeket nem fogadta el
c) A regisztráció valótlan adatokat tartalmaz
d) A személyes együttműködés különös terhet róna valamelyik félre
e) A regisztrácó technikai problémába ütközik
A szervező azt vélelmezi, hogy cselekvőképtelennek kizárólag a 14. életévét be nem töltött személy, korlátozottan cselekvőképesnek pedig kizárólag a 14. életévét betöltött de 18. életévét be nem töltött személy minősül.
2.3. A szerződés az online regisztráció elküdésétől határozott időtartamra jön létre. A szerződés a megvásárolt tanfolyamok végével, vagy az online tanfolyam lejártával megszűnik.
2.4. Az online regisztráció során a szerződés aláírás nélkül érvényes.
2.5 Az online regisztráció elindításához az ügyfél köteles a személyes adatait megadni, majd ezt követoen a személyes adatai kezelése tekintetében tesz nyilatkozatokat.
Az adatbeviteli hibák kijavítását emailben kérheti az ügyfél.
 
2.6. A szervező nem ellenőrzi, hogy a regisztációs lapon, vagy egyéb módon közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az ebből eredő esetleges visszaélések/igények miatt vele szemben minden jogi út kizárva. Az ügyfél ugyanakkor köteles a regisztrációkor és a részvételi lapon a valós és aktuális adatait megadni. a szervező jogosult a nyilvánvalóan nem valós adatokkal kitöltött lapokat elutasítani. 
3. A szulnijo.hu weblapon vásárolt digitális termékek nem átruházhatók. A befizetett személyes részvételű tanfolyamon a befizető és a tanfolyam leírásában szereplő kísérők vehetnek részt. A tanfolyam díja a tanfolyamot megelőző 7. napig téríthető vissza, vagy méltányos esetben egyéni elbírálás esetén (pl., de nem kizárólag: súlyos betegség, időközben bekövetkezett szülés).
3.1 Online tanfolyam esetén az hozzáférhető anyagokhoz az érvényességi időn belül megtekintíési jogot kap a vásárló és általa meghatározott plusz egy személy. A weblapon keresztül elérhető minden anyag Dr. Dékány Ágnes szellemi itulajdonát képezi, ezeket lemásolni, tárolni és megosztani a szerző előzetes írásos engedélye nélkül tilos. Tilos továbbá az éléréshez szükséges jelszót másnak átadni. 
3.2 A szulnijo.hu oldal üzemeltetője a digitális tartalmak megtekintését naplózza. Ha arra utaló jeleket tapasztal, hogy egy felhasználó nevében többen is belépnek, akkor joga van a felhasználót felfüggeszteni a tanafolyam díjának akár részleges visszatérítése nélkül is. A tanfolyam anyagához illetéknelennek hozzáférést biztosító felhasználó köteles az átadásból fakadó elmaradt hasznot megtéríteni, ami a becsült megtekintő személyek száma szorozva a tanfolyam díjával. 
3.4 Az érvényességi idő meghosszabbítására méltányos esetben van csak lehetőség (pl, de nem kizárólag: súlyon betegség).
Elfelejtett jelszó pótolható a szulnijo.hu oldal kapcsolat menüpontján keresztül.
Email cím változás esetén az ügyfél email-ben jelezheti a változást, ekkor az anyagokat elérhetővé tesszük 10 munkanapon belül az új email címen a személyezonosság megállpítása után.
3.5 Az online tanfolyam megtekintéseket a szulnijo.hu oldal üzemeltetője naplózza, ehhez a vásárló kifejezetten hozzájárul. A vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben az online tartalmat megjelenítő oldalt belépés után megnyitja, a vásárlástól való elállási jogát elveszíti.
4. A személyes adatok törlését az ügyfél a szulnijo.hu oldal kapcsolat menüpontján keresztül kérheti. A tárolt személyes adatokról tájékoztatást az ügyfél a szulnijo.hu oldal kapcsolat menüpontján keresztül kérhet. Adatkezelési szabályzatot itt érheti el.
5. Dr. Dékány Ágnes vagy a tanfolyam más fontos előadójának betegsége esetén vagy ha egyéb okból ellehetetlenül a tanfolyam megtartása, új időpont kerül kijelölésre és a befizetett tanfolyamok automatikusan átregisztrálódnak az új időpontra. Az átregisztrált tanfolyam részvételeket le lehet mondani 7 napon belül, ilyenkor a tanfolyam díja visszatérítésre kerül. A tanfolyam elmaradásáról, haladéktalanul értesítjük a résztvevőket emailben vagy SMS-ben.  Az új időpontról emailben vagy SMS-ben értesítjük a résztvevőket az elmaradt tanfolyam tervezett napja után 3 munkanapon belül.
6. Az online vásárlás során, ha lehetőség van utólagos bankkártyás, vagy átutalásos fizetésre, akkor tanfolyamon való részvétel a befizetés megérkezésekor válik véglegessé. Az utolsó helyek a befizetés megérkezésének sorrendjében kerülnek kiosztásra. Emiatt az átutalásos fizetés hátrányba kerül, a bankközi adminisztráció ideje miatt, ami akár 2 munkanap is lehet. Előfordulhat, hogy a megrendelés és a befizetés közötti időben az utolsó helyeket mások lefoglalják és kifizetik. Ilyen esetben sajnos a részvételt nem tudjuk biztosítani és a befizetett díjat visszatérítjük.
7. Reklamáció-ügyintézés, tájékoztatás

7.1. Amennyiben az ügyfélnek a szerzodéssel, illetve a szolgáltatással kapcsolatban bármely természetű panasza vagy kérése van, a szulnijo.hu honlap kapcsolat menüpontján keresztül keresheti meg a szervezőt. A  bejelentéseket és kérdéseket kizárólag az ügyfél egyértelmu beazonosítása esetén (különösen név, lakcím, születési dátum adatainak egyeztetése alapján) fogadjuk el. Az ügyfél nevében harmadik személy kizárólag jogszabályi felhatalmazás alapján (pl. törvényes képviselo), vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján járhat el, amely feltételeket ezen eljáró harmadik személy köteles bizonyítani.
7.2. Az ügyfelek az írásbeli értesítéseiket az alábbi címre kötelesek elküldeni:
Dékány Dániel
1114, Budapest Bartók Béla út 15/A fszt 14 vagy a szulnijo.hu kapcsolat menüpontja
8. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételek másként nem rendelkeznek, a napokban megállapított határido alatt naptári napot, a hónapokban megállapított idotartam alatt naptári hónapot kell érteni. Hacsak a jelen Általános Részvételi Feltételekbol, vagy a szövegkörnyezetbol más nem következik, úgy az e-mail útján közölt kommunikáció a Felek egymás közötti viszonyában írásbeli kommunikációnak minosül.

9.Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
 

Feliratkozás hírlevélre

Ne maradj le hasznos cikkekről, írásokról! Iratkozz fel hírlevélre!
Használati feltételek