Adatkezelési szabályzat - Szülni jó! Dr. Dékány Ágnes szülész-nőgyógyász lapja

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

Általános tájékoztatás

1. A weboldal üzemeltetője a weblapon digitálos tartalmakat és részvételi jegyeket forgalmaz, hagyományos értelemben vett csomagküldő kereskedelmet nem végez. 
Az üzemeltető erre a tevékenységére vonatkozó valamennyi törvényi előírást betart, így különösen a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényt, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó előírásait. 

2. A honlap üzemeltetője a weboldal működtetése során, az oldalon regisztrált személyek adatait kezeli abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson valamit kifejezett hozzájárulás esetén reklám aynagokat küldjön. A szolgáltató teljes mértékben megfelel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak. Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

3. Az adatkezelő - a weboldal üzemeltetője - elérhetőségei Dékány Dániel 1114, Budapest Bartók Béla út 15/a Adószám: 68704254-1-43 E-mail: a kapcsolat menüponton keresztül.

4. Az adatkezelés irányelvei 

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra: 
A személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns, és csak a szükséges mértékű. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatok törlésre kerülnek. A személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok biztonsága megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva van. Az adatvédelem elvei minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazásra kerül. Fontos adatkezelési információk Az adatkezelés célja, hogy a szolgáltató / adatkezelő a weboldal működtetése során az oldalon regisztrált személyek részére megfelelő többletszolgáltatást nyújthasson. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. 
A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése.

5. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. 
Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról. Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával. Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár. A weboldal egyes funkcióinak igénybe vétele azonban regisztráció nélkül nem lehetséges. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető emailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. 

6. Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.
Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok tárolási módja: elektronikus adatbázisban. A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség. Kezelt adatok köre és az adatkezelési adatok konkrét célja: Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. Cégnév - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás. Regisztráció időpontja - Technikai információs művelet. IP cím, böngésző, operációs rendszer - Technikai információs művelet, visszaélések ellenőrzése. A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


7.  Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon. Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu URL https://naih.hu koordináták: É 47°30'56''; K 18°59'57''

Feliratkozás hírlevélre

Ne maradj le hasznos cikkekről, írásokról! Iratkozz fel hírlevélre!
Használati feltételek